Stjärn hängen

Stjärnans symboliserar vördnad och förundran, förverkligandet av inre frid och absolut obetydlighet på samma gång. Stjärnor är majestätiska och oberörbara, de är ständigt en inspirerande syn för mänskligheten. Stjärnor har varit symboliska för gudomlig vägledning och skydd.

Produkter