Personligt Kraftsmycke

Ett personligt Kraftsmycke är ett smycke som är laddad med det bästa för dig för att stärka eller vägleda dig. Smycket hjälper dig på din resa genom livet, den är tillverkad av naturens egen kraft källa. Varje smycke är fylld med helande universial energi och healing.

Samtliga Personliga Kraftsmycken är gjorde av mig och i samklang med mästarna för att du skall få det du behöver bäst just nu. Du får med en personlig läsning och en läsning av vad smycket vill förmedla.

Samt beskrivning på allt material. Varje smycke är laddad med kärleksfull energi, samt månljus eller solljusets energi och Trummans kraft.

Ange namn i meddelande vilka som skall ha smyckena.
Tillåt upp till 2 veckors leveranstid.

Produkter