Metroiter

Metroiter är "stenar" från rymden. De namnges från de platser de hittas på.

Järn och Nickel metorit stenar är jordande och ökar din personliga utveckling och fysisk healing. De sammankopplas med jordens bas, tredje ögat och kron chakrat.
Den starka frekvensen på dessa metroiter förstärker Kundalini energin och stabiliserar jordning och sammanlänkar energin mot jordens mitt.

Öppnar upp ditt medvetande till ett högre seende och är stödjande vid astral resor.

Produkter