Metroiter

Sikhote-Alin-nedslaget var ett meteoritnedslag som inträffade den 12 februari 1947 10:38 på morgonen mellan Chabarovsk och Vladivostok i bergskedjan Sichote-Alin, i östra Sibirien.
Sichote-Alin-meteoriterna är s.k järnmeteoriter, de består av ungefär 93,32 % järn.

Dessa metroiter spreds över en stor yta, men pga f.d Sovjet unionen förhindrades dessa att exploateras.

Dessa metroiter är garanterat äkta, leverantören har själv köpt dem av hittaren.

Metroiter assisterar i människans medvetande eftersom de bär på information från andra världar. Metroiter förstärker andlig utveckling, mediala förmågor och används ofta för att skapa kontakt med varelser i andra sfärer.

Meteoriter har historiskt setts som en helig gåva från universum. De är hög vibrations "stenar".

Produkter