Pekare

En Pekare är ett instrument som används för att söka/spåra. Med pekare kan man hitta brunnar, metaller, ädelstenar eller andra föremål under jordens yta eller hitta energiska störningar i till exempel ditt hem.

Produkter