Sand Dollar

Sand dollarn representerar pånyttfödelse, och även en symbol för fred.
Förstenade fossiler Clypeasteroida, även kallade havskakor. Sand dollarn hittas i Madagaskar och symboliserar lycka, en riktig tur sten.

Produkter