Kristall Flammor

En kristall flamma är utmejslad ur en kristall till i en vacker flamma som symboliserar eldens och ädelstenens kombinerade kraft. Kristallflammor har en mild men kraftfull närvaro.

Så här kan du arbeta med din kristall flamma.

Håll din flamma under Solar Plexus, håll dina händer runt den.
Tag några djupa andetag och andas in stenens energier, tillåt dig att ta emot stenens energi till dig som flödar genom ditt Solar Plexus chakra och öppnar upp din kropp och sänder denna energi uti universums energifält.

Arbetet med kristallflammor hjälper dig att komma i kontakt med dina lägre chakran. Flamenergi handlar om att hjälpa dig att komma åt något djupare och att öppna något inom dig som kanske inte är möjligt annars.

Produkter