Geometriska former

Läror har beskrivit den heliga geometrin som ritningen för skapelsen och uppkomsten, ursprunget till all form. Helig geometri anses vara en gammal vetenskap som utforskar och förklarar de energimönster som skapar och förenar alla saker och avslöjar det exakta sätt som skapelsens energi organiserar sig själv.

Produkter