CHAKRA & REIKI

Chakra betyder energihjul på sanskrit. Och man talar ofta om 7 stycken huvudchakran som symboliserar färger och tecken på kroppen.
Chakrana är som följer
Bas: röd
Navel: orange
Solar Plexus: Gul
Hjärt chakra: rosa eller grön
Halschakra: ljusblå, eller blå/grå
Tredje ögat/pannchakrat: blå eller indigo
Kronchakrat: Lila

Produkter