Vivianit

Vivianit ökar ditt självförtroende, självkänsla vid oro och frustration. Inför en känsla av djup frid och är användbar vid meditation.

Helar gamla känslomässiga sår, Vivianit är en starkt fridfull sten och skapar en känsla av lugn och ro kring dig.

Produkter