Trumlade & Råa Stenar

Imperial Topas är en sten för rikedom och överflöd. Den är hjälper dig visualisera och manifestera kreativitet och generositet vilket kommer att attrahera välstånd till ditt liv. Topasen stärker din egen vilja så länge det är i samband med ditt högsta bästa.
Den förstärker din andliga tro och för med sig gudomlig energi från kron chakrat till hjärt-, solar plexus chakrat. Den är känd för att ladda bäraren både fysiskt såväl som andligt.

Väcker upp din andlighet och ser till att du bara tar emot höga kärleksfulla energier, hjälper dig manifestera det högsta och bästa här och nu.

Fysiskt: säg gynna hälsan på ett positivt sätt, bra för synen. För in healing till det endokrinna systemet, gallan, levern och njurarna.

Produkter