Topaser

Topas är en bra sten för hälsa såväl som ögonen. Förr i världen trodde man att om man om man höll en Topas i vänster hand blev man osynlig för de som man försöker undvika.
Den har också burits som en tur sten. Förbättrar mentala processer, för in klarhet och logik i alla situationer. Topas hjälper de som söker meningen med livet.

Månadssten: December

Produkter