Tektit

Tektit är känd för höja dina energier och stärka auran. Använd Tektit under meditation för att öka medvetandet bakom nuvarande begränsningar, få en djupare insikt i nuvarande situation eller problem.

Ökar din medialitet och underlättare vid telepati och astral resor. Ökar healing energierna i kroppen, den renar även chakrana, blockeringar.

Fysiskt; sägs Tektit hjälpa och lindra skador.

Produkter