Staurolit (korssten)

Staurolit är en beskyddande sten en talisman för lycka. Den hjälper dig se världen genom älvornas ögon och förstärker dina möjligheter att arbeta kreativt.

Är stärkande vid cermonier, hjälper dig få kontakt med dina tidigare liv.

Produkter