Sedona Vortex

En Vortex (virvel) är som en gigantisk magnet av energi som är antingen positiv eller negativ laddad. Positivt laddade vortexes har feminina attributs; närande, lugnande eller yin. Negativt laddade vortexer är maskulina; aktiva, energisättande eller yang.
15 virvel energier platser finns inom Sedona, detta gör stället till en enorm kraftplats.

En vortex plats är en plats med koncentrerad energi som människor kan känna av. Ju mera du tonar in på Sedona Vortex stenen ju lättare är det att använda sig av dess energier i olika healing och kraftarbeten.

Produkter