Scolecit

Scolecit är en typ av Zeolit. Kan användas för att hantera problem som kan uppstå i grupper. Uppmuntrar till samarbete, skapar tolerans, tålamod och lugn i gruppen.
Scolecit hjälper dem som vill göra astral resor, underlättar kontakt med olika frekvenser på olika sfärer.

Hjälper dig nå ett högre medvetande, avlägsnar energi-blockeringar genom att bryta sig igenom starka energi barriärer oavsett om det gäller känslomässiga, fysiska eller mentala blockeringar. Den låter energin flöda genom alla chakran.

Fysiskt: sägs vara bra för att sätta igång cirkulationen, behandla sår, lindra ögonbesvär och rena lungorna.

Produkter