Sardonyx

Sardonyxen hjälper dig i din utveckling, hjälper dig att fullfölja dina projekt. Idé riktig och visar dig mod vid utvecklande av idéer, och hjälper dig nå framgång. Hjälper dig att välja när du står inför svåra beslut.

Sardonyx återfinns i flera olika färger, naturliga såväl som färgade.

Produkter