Petalit

Petalit kallas ofta änglarnas sten, för att den stärker din kontakt med änglarna. Uppmuntrar till kontakt med gamla kulturer, andliga guider och kraftdjur.

En hög vibrations sten, som öppnar upp ditt medvetande och ger en kraftfull healing. Befriar dig från negativa mönster och blockeringar, renar din aura och balanserar dina yin/yang energier. Stimulerar clairvoyance och andligt seende.

Produkter