Röd Snöflinge Obsidian

Röd Snöflinge Obsidian fungerar på solar plexus och baschakrat. Det skapar en buffert runt auran, skyddar och skyddar den fysiska kroppen. Det hjälper till att främja tydlighet i tanke och sinne. Den är känd att absorbera negativa energier och behöver renas ofta. Hjälper till att balansera känslor och fokuserar en känsla av självmedvetenhet som möjliggör omjusteringar av vuxna tankemönster.

Produkter