Blå Obsidian Glas

Blå Obsidian är en utmärkt sten/kristall för skydd och förvandling. Stimulerar och förbättrar alla former av kommunikation och språkliga färdigheter, när de används på halschakrat.

Produkter