Mystisk Merlinit

Merlinit är en magisk sten som innehåller avtryck av kunskap från shamaner, prästerinnor och andra ljusarbetare.

Den sammankopplar det andliga och de jordiska, och ger tillgång till de andliga och de shamanska sfärena. Mystisk Merlinit för med sig magi och lycka i ditt liv.

Produkter