Mica

Används för att stärka visioner och klarhet. Den tar bort personlig negativitet. Förstärker flexibiliteten och stärker dig. Tar bort ilska, nervositet och orolig energi tar bor blockeringar i kroppen.
Fysiskt: används Mica i kristall healing

Produkter