Linarit

Linarit är en sällsynt sten som ofta söks bland samlare. Den balanserar och stimulerar halschakrat är mycket lugnande och meditativ. Rogivande och stressborttagande samtidigt som skyddar dig och ditt hem.

Lugnar ömtåliga själar, liksom ökar det inre och yttre flödet inom hjärtans energicentrum, vilket ger en känsla av egen kärlek. Hjälper en att känna igen sina förmågor och hur dessa kan användas för att förbättra sig själv i nuet och framtiden på många olika nivåer.

Linarit uppdaterar och väcker sinnet, kroppen och anden till större medvetenhet och kunskap som finns inom alla.

Produkter