Lemurian Seed kristallar

Anses var en Mästare av kristaller. Lemurian kristaller lär ut helheten och påminner oss om att vi är alla individer sammankopplade till varandra. Lemurian kristaller hjälper oss hålla kvar och utveckla vår andlighet. Hjälper till att rena och rensa chakran. Fantastisk att använda vid alla typer av healing arbeten.
Tar bort alla typer av energi blockeringar, används med fördel i healing och vid meditition.

Lemurian kristaller kallas också Seed Crystals” eller "Lemurian Star Seeds".
Lemurian kristaller hittades ursprungligen i Brasilien.

Sägner berättar om befolkningen som kallades Lemurianer, liknande Atlantis men med mer andlig inriktning. När deras tid på jorden närmade sig sitt slut, programmerades Lemurianerna kristallerna med deras budskap om helheten, och healing. Budskap som skulle visas först när energin på jorden var redo att ta emot dem.

Lemurianerna "planeterad" Lemurian kristaller, kodade dem med den gamla kunskapen och visheten för att hittas århundraden senare av oss.

Legenden berättar att Lemurian kristaller placerades i ett grid mönster över hela jorden och bortom stjärnorna och i andra dimensioner.
När du sammankopplar dig med en Lemurian Kristall och frigör enegin, kopplar du även dig samman med griden.

Lemurian kristaller hittas ofta som laser kristaller.

Vid meditation gnugga dina fingrar längs den "kodade ytan" för att aktivera och ladda ner kunskap och för att sammankoppla dig med Lemurians energi grid.

Produkter