Lemon kvarts

Lemon kvarts, är kvarts som utatts för gamma strålning för att få den här gula färgen. Färgen är ljust gul till ibland gul/grön. Strålningen är inte farlig, eller giftig och finns inte kvar i den färdiga stenen.
Lemon kvarts förekommer också naturligt men är väldigt sällsynt.

Använd Lemon tur sten, den dämpar oro och stärker ditt självförtroende. Den underlättar snabbtänkandet, och ta snabbare beslut.

Fysiskt: sägs Lemon kvarts hjälpa till att dämpa matsuget, röksuget mm.

Produkter