Laserstav kristaller

Laserstav Kristaller är är s.k sökar kristaller, eller transformations kristaller. Sökare kristaller används när man behöver hjälp att hitta en ny väg, ett nytt framförande eller åstadkomma en önskan du inte bemästrar. Laserstav kristaller är s.k mästerkristaller.

Laserstav kristaller används mest inom healing, de är mycket kraftfulla kristaller som kan ta bort känslomässig energi som fastnat i energifältet.

Produkter