Kyanit med Rubin

Kyanit med Rubin förstärker halschakrat, hjärtchakrat och baschakrat. Hjälper dig att tala från hjärtat, och skapar en positiv energi kring dig. Den är balanserande och beskyddande, och kan underlätta resanden vid astralresor. En användbar sten vid meditation, hjälper dig få kontakt med dina andliga guider och vägledare.

Rubinen uppmuntrar och stödjer dig att välja din egen väg i livet och följa ditt eget livsmönster och flöde. Ökar energiflödet i ditt liv. Uppmuntrar till passion, och fullföljande av mål och motivation.

Kyanit är en sten för sammankoppling, skapar energiflöden för känslomässiga, och mentala aktiviteter. Tar bort osäkerhet, ilska och frustration, är även bra i stressfulla sitiuationer. Den har en lugnande energi som passar bra vid meditation. Förmedlar kraft och energi och förstärker de högre energifrekvenserna.
Stimulerar andlig tillväxt och stärker din intuition.

Produkter