Kvarts, Grön

Grön kvarts har en healing effekt på bäraren/användaren. Använd Grön kvarts för att förvandla negativa energier till positiva. Den attraherar rikedom och framgång och stimulerar din kreativitet.

Genom öppnande och aktivering av hjärt chakrat hjälper Grön kvarts dig att känna empati och universell kärlek gentemot andra.
Fysiskt: sägs Grön kvarts vara bra för det endokrina systemet, körtlar, hjärta och lungor.

Produkter