Tvilling Kristaller

Tvillingkvartskristaller kan kännas igen på närvaron av två individuella punkter, där kroppen av dessa två kristaller växer ihop från en gemensam bas.

Produkter