Påhängskristall

Påhängskristall kännetecknas av att andra kristaller har bildats på befintliga kristallen.
En mycket bra kristall att använda vid meditation, förmedlar insikt från tidigare liv. En bra kristall att programmera.

Produkter