Kolwezite

Kolwezite hittas i Kongo, Musinoi gruva i Kolwezi, Katanga, i Demokratiska Republiken av Kongo. Den består av flera olika mineraler såsom
alla kombinationer av följande mineraler kobolt, dolomit, zink, koppar, nickel, kristall kluster, shattuckit.

Kolwezites oändliga och komplexa kombinationer ger denna speciella sten många helande egenskaper. En utmärkt sten för läkning av komplexa problem. När ett problem är så komplicerat att du har svårt att lösningen hjälper kolwezite dig att hitta sätt att ta itu med problemen. .

Stenen fungerar bra på olika ritualer eller energiarbeten som snabbt laddas av denna stens energi.

Kolwezite arbetar med att öppna och rensa alla chakra och få kroppen (eterisk och fysisk) tillbaka till sitt naturliga tillstånd av perfekt balans.

Produkter