Blå/Grön Kalcit

Blå/grön Kalcit även ibland känd som Aqua Kalcit.
Har en lugnande energi, som dämpar oro och nervositet, en härlig sten att använda vid healing arbeten. Tar bort negativetet och känslomässiga blockeringar.

Produkter