Plommon Jaspis

Plommon jaspis, eller lila jaspis öppnar upp ditt kron chakra och kopplar dig samman med de andliga energierna. Stärker dig och hjälper dig öka din självkänsla och självförtroende. Den för med sig lugn och stabilitet till de som använder stenen.

Produkter