Eldsflamma Jaspis

Eldsflamma Jaspis represnterar jord elementet, den har en konstant genomströmning av energier, som kommer från jorden. Den hjälper oss att vara här och nu i vår egen medvetenhet. Den uppmuntrar oss att meditera och reflektera så att vi lättare kan ta upp dessa energier.
Den är grundande, stabiliserande och omhändertagande, ger kraft och healing. Balansera din fysiska kropp.

Produkter