Infinite sten

Infinite är ett samlingsnamn för en variation av grön Serpentin och Chrysotile som har sitt ursprung i Syd Afrika. Dess energier är högre och kraftfullare än de man hittar i andra Serpentier.
Mönstret representerar aurans fält, ökar energin vid olika healing methoder. Aktiverar kundalini energin.
Infinite sten är en kraftfull sten som justerar och förnyar din energi med jordens energi. Den arbetar på alla nivåer i din kropp, stimulerar den fysiska, känslomässiga och andliga healingen. Den sammankopplar dig med änglarnas sfärer.
Kan användas som en s.k "worry stone", eller lägg en sten bredvid dig eller under din kudde för att en bättre sömn.

Produkter