Gaspeit

Gaspeit är en ovanlig grön eller brun sten som endast återfinns på 2 platser i världen Australien och Kanada.
Aboriginerna har använt denna sten sedan länge, i drömmar för att hjälpa dem uppleva visioner. Den har även bra healing egenskaper, hjälper dig att fördela dina energiresurser bättre.
Underlättare kommunikation mellan världarna.

Produkter