Fantomkristaller

Här i underkatogorierna kommer alla olika kristallformer att finnas, inte bara i Bergskristall, utan även andra kristaller med speciella egenskaper. Samtliga är högenergi kristaller

Produkter