Eclogit

Eclogit kommer från Grönland.
Det är en mycket balanserande sten, balanserar energiflödet igenom hela kroppen. Renar och tar bort negativa känslor, skuldkänslor, eller ilska.
Hjälper dig i din andliga tillväxt, ökar din medvetenhet. En bra sten för hjärt chakrat

Produkter