Crop Circle Stone

Crop Circle Stones (Sädesfältscirklar) är naturlig flinta som hittas i mitten av dessa sädesfältscirklar i England. De utstrålar mycket kraftfulla strömmar, från det vibrationsmönstret i själva sädesfältscirkeln.

Underlättar och påskyndar andligt uppvaknande och öppnar en väg för inre kommunikation med cirkel tillverkaren.
Hur cirklarna bildas är fortfarande ett mysterium, man tror att de är meddelande från yttre rymden för att upplysa människan.

Produkter