Cradle of Humankind

I Magaliesberg, Syd Afrika hittades de tidigaste och formerna av mänskligheten; mänsklighetens vagga. Cradle of Humankind. Stenarna hittas i grotter inom Syd Afrikas Cradle of Humankind. I dessa grottor ligger våra tidigaste förfäder inneslutna i kalksten och fossiliserade under milijontals år.
Varje sten innehåller energierna och visdommen från våra förfäder. En sten som är skapad och formad av naturen och våra förfäder.

Stenen är inte speciellt vacker, utan är grå, svart eller vit men förekommer även brun.

Cradle of Humankind är en kraftfull och grundande sten som sammanför oss med jordens energier. Den för med sig visdomen från det förflutna till våra liv idag och in i vår framtid och sammanför oss med vårt livs syfte.

Den visar dig vad du behöver släppa taget om, och visar dig hur mycket av andras energier du fortfarande har i ditt energifält, hjälper dig befria dig från dessa oönskade energier.

Stenen har en djupgående koppling till Gaia och allt som finns förvarat i vårt DNA. Fungerar som en källa för ljus, fyller dig med ny energi och insikter.

Produkter