Candle kvarts

Candle kvarts, är även kända som Ananas kvart eller Atlantian Lovestar - det är mystisk kristall med en försiktig men stark och enträgen energi. Det är en ljusbringande kristall, som för med sig hoppp och trygghet, där det tidigare fanns ledsamheter, och tråkigheter. Ljusarbetar kan använda denna kristall i sin fulla potential.
Candle kvarts är en sten som arbetar med hjärt chakrat.

Gamla sägner sägs att gammal kunskap från Atlantis finns bevarade i Candle kvarts. Känn försiktigt längs sidorna på Candle kvarts för att aktivera budskapen från Atlantis.

Produkter