Lila Aventurin

Lila Aventurin främjar andlig närvaro, förstärker motivationen och stödjer dig när du lever ditt sanna jag. Genom meditation kan lila aventurin hjälpa dig nå ditt högsta mål. Det är en beskyddande sten, skapar kreativitet och förstärker musikaliska intressen.

Produkter