Aragonit, Röd/Brun

Aragonit uppmanar till fokus och koncentration är bra för studerande. Aragonit lugnar, centrerar, stabiliserar och ökar tålamodet. Kan hjälpa till att återfå självförtroendet och självkänslan hos oroliga personer.

Fysiskt:hjälper till att ta bort stress och nerv problem som kan leda till oroligheter. Mycket bra för skelettet

Produkter