Andalusit

Andalusit sammankopplas med alla chakran, öppnar upp kron chakrat och tredje ögats chakra. Den höjer dina andliga energier. Stärkande och balanserande, befriar dig från blockeringar orsakade av ilska, oro och sorg.

Fysiskt: sägs Andalusit hjälpa dig med psykosomatiska besvär eller stressrelaterade problem.

Produkter