Förpackningar

Amazonit är en fantastisk sten för tysta uttryck. Den är full av positiv energi, utestänger stress, såväl som elektromagnetisk strålning från datorer, mikrovågsugnar, telefoner och annan elektronisk utrustning. Amazonit lindrar ilska, och känslomässiga trauman lugnar alla chakran. Balanserar din maskulina och feminina sida.
Amazonit är en sten för frihet och lycka och skapar en kanal till det gudomliga.

Fysiskt: sägs vara bra vid halsbesvär, bihåler, bröst och lungor.

Produkter