Vatten Agat

Vatten Agat är en sten om ofta kallas Ocho agat är en sten som för med sig lugn och ro. Skapar en rofylld tillvaro kring dig.
Beskyddar och hjälper dig att utveckla dig själv och ditt andliga jag.

Produkter