Trumlade & Råa Stenar

Moss agat hjälper dig befria dig från destruktiva mönster vanor mfl. Drar till sig framgång och stärker din självkänlsa, lugnar och balanser din psykiska och andliga kroppen.
Den är en mycket lugnande sten och dämpar rädäslor.

Produkter