Moss Agat

Moss Agat hjälper dig befria dig från destruktiva mönster vanor mm. Drar till sig framgång och stärker din självkänsla, lugnar och balanser din psykiska och andliga kropp.
Den är en mycket lugnande sten och dämpar rädslor.

Produkter