Aegerin

Aegerin kallas även Akmit.
De har höga energier, använd med fördel att höja energierna där det finns låga energier. Tar bort blockeringar, och höjer ditt självförtroende. Starkt beskyddande.

Produkter